نرخ داده

نرخ داده یا بیت ریت (Bit Rate) در تصویر

/blog-video-bitrate

معنی لغوی بیت ریت یا نرخ انتقال عبارت است از انتقال حجمی از اطلاعات در مدت زمانی مشخص. به طور کلی نرخ بیت یا بیت رِیت (Bit rate) یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده‌ی کیفیت فایل‌های صوتی و تصویری است.