تفاوت کدک با فرمت

انواع استاندارد فشرده‌سازی ویدیو (کدک)

/blog-video-codec

فشرده سازی یا کدگذاری ویدیو به فرآیند کاهش حجم فایل‌های ویدیویی به منظور تسهیل انتقال آن‌ها گفته می‌شود. به طور کلی در فشرده‌سازی ویدیو جزئیات غیر ضروری و داده‌های بصری اضافی هر فریم با تکیه بر محاسبات ریاضی حذف می‌شود. به طور معمول برای انتقال یک ویدیو غیر فشرده سازی شده ممکن است به چندین دیسک blu-ray نیاز باشد. همچنین به زمان بسیار زیادی جهت استریم آن از یک سرور به مقصد کامپیوتر کاربر نیاز است و همچنین در این حالت امکان پخش همزمان نیز از بین می‌رود.